ASKO - Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

ASKO Appliances AB sitoutuu tarjoamaan kaikille rekisteröidyille henkilötietojen riittävän suojauksen, saatavuuden ja eheyden käytettäessä yrityksen verkkopalveluja ja -ratkaisuja.

Henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä käytetään riittäviä fyysisiä ja loogisia turvatoimia. Jos henkilötietoja kerätään ja käsitellään suostumuksella, tietoja käsitellään niin kauan, kunnes rekisteröity ilmoittaa yritykselle selkeästi suostumuksen peruuttamisesta.

Mitään kerättyjä henkilötietoja ei siirretä mihinkään kolmansiin maihin.

ASKO Appliances AB hyväksyy kaikki käyttöoikeudet henkilötietoihin, ja ne ovat ainoastaan valtuutetun henkilöstön saatavilla. Tallennetuille henkilötiedoille ei suoriteta mitään automatisoitua käsittelyä tai profilointia.

Jos sinulla on henkilötietojen hallintaan ja käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen gdpr(at)asko.com

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä väärinkäytöksissä ASKO Appliances AB:n henkilötietojen käsittelyn ja hallinnan osalta voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun:


Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi