ASKO - Rekisteröintikäytäntö

Rekisteröintikäytäntö

Täten vahvistamme, että ostoksenne rekisteröintiin ASKO kotisivuilla liittyen olemme keränneet teistä asiakastietoja.

Siksi ilmoitamme tietosuoja-asetuksen1 artiklassa 13 edellytetyt tiedot.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Gorenje Group Nordic A/S on sinusta rekisteröimiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä. Yhteystietomme:

Gorenje Group Nordic A/S
Julie Steiner
Sydvestvej 15, 3.
2600 Glostrup
Y-tunnus: 56216111
Puhelinnumero: 36721144
Sähköpostiosoite: marketing@gorenjegroup.com

Olemme valinneet tietosuojavaltuutetun. Hänen yhteystietonsa:

Mitja Kozar
Gorenje Group
Puhelinnumero: +386 3 899 1093
Sähköpostiosoite: Mitja.Kozar@gorenje.com

2. Henkilötietojen käsittelemisen tarkoitus ja oikeudelliset perusteet


Kerättyjä asiakastietoja käytetään asiakaspalvelutarkoituksiin esimerkiksi ylimääräisen takuun takaamiseksi ja/tai kampanjalahjojen lähettämiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 pykälään b, jonka mukaan henkilötietojen käsitteleminen on sallittu laissa, jos se on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi.

Lisäksi käsittelemme näitä henkilötietoja, jotta ASKO antaa Trustpilot-ilmoituksia. Tällainen käsitteleminen perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 pykälään f, jonka mukaan henkilötietojen käsitteleminen on sallittu laissa, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän laillisen intressin vuoksi, elleivät rekisteröidyn intressit ja oikeudet henkilötietojen suojaamiseen ole ensisijaisia.

Käsittelemisen perusteena toimivat lailliset intressit liittyvät käyttäjätietoihin ja ASKOn mahdollisuuksiin arvioida ja kehittää tuotteita sekä palveluita.

3. Henkilötietojen vastaanottaja

Luovutamme henkilötietosi seuraavalle tietojen käsittelijälle:

AV studio
d.o.o. Vojkova 52
Ljubliana
Slovenia
Puhelinnumero: +386 1 530 78 34

4. Tietojen säilyttämisen kesto

Säilytämme asiakastietoja niin kauan kuin se täyttämänne rekisteröinnin kohdalla on tarpeellista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi takuun, kampanjan ja/tai reklamaatioajan kestoa. Mikäli olette tilanneet uutiskirjeen, asiakastiedot poistetaan vasta kun uutiskirje perutaan. 

5. Velvollisuus luovuttaa henkilötiedot

Asiakastietoja ei ole velvoitettu ilmoittamaan. Asiakastietojen rekisteröinti on kuitenkin edellytys ylimääräisen takuun ja/tai lahjakampanjan saamiseksi.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on useita tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia henkilötietojensa käsittelemiseen.

Jos haluat hyödyntää oikeuksiasi, ota yhteys meihin. Sinulla on seuraavat oikeudet:

• Oikeus tutustua tietoihisi (tietojensaamisoikeus)
Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietojasi käsittelemme, ja saada muitakin tietoja.

• Oikaisemisoikeus (oikaiseminen)
Sinulla on oikeus saada henkilötietojesi virheet korjattua.

• Oikeus poistaa
Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua jo ennen kuin ne poistetaan käytäntömme perusteella.

• Oikeus rajoittaa käsittelemistä
Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä. Jos sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä, käsittelemme (säilyttämistä lukuun ottamatta) henkilötietojasi vain suostumuksellasi, paitsi jos niitä tarvitaan vaatimuksen esittämiseen oikeudessa tai sellaista vastaan puolustauduttaessa tai suojattaessa henkilöä tai yhteiskunnan kannalta tärkeitä intressejä.

• Oikeus esittää vastalause
Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa lakiin perustuvaa tai meidän toimestamme tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelemistä.

• Oikeus siirtää tiedot (tietojen siirtäminen)
Sinulla on oikeus tietyissä tilanteissa saada sinusta rekisteröidyt henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä saada ne siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

7. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus Datatilsynet-virastolle. Datatilsynet-viraston yhteystiedot ovat sen sivustolla osoitteessa www.datatilsynet.dk.

1Euroopan parlamentin ja neuvoston 27.4.2016 antama asetus (EU) 2016/679 fyysisten henkilöiden suojaamisesta henkilötietoja käsiteltäessä, tällaisten tietojen vapaasta vaihtamisesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. Artiklan 13 kohdassa 1 säädetään, että rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle tietoja tämän henkilötietojen keräämisestä.

Asko (Gorenje D.D. sekä kaikki saman konsernin sisällä olevat yritykset) pitää yksityisyyden suojaa keskeisenä asiana Internetiä käytettäessä. Tämän vuoksi Asko pyrkii käyttämään järkeviä sääntöjä käyttäjien anonymiteetin takaamiseksi käyttäjien vieraillessa Askon kotisivuilla. ASKO vastaa siitä, että käyttäjille kerrotaan, mitä tietoja verkkosivujemme kautta tallennetaan.

Verkkosivujen laadun ja yhtenäisyyden säilyttämiseksi ja parantamiseksi IP-osoitteet (tietokoneen Internet-protokollaosoite) tallennetaan muistiin. Tämä on vakiomuotoinen menetelmä, jonka avulla voidaan raportoida tilastotietoja, kuten missä kotisivun osissa käyttäjät vierailevat ja kuinka pitkään he käyttävät niitä. Tallennamme myös käyttämäsi selaintyypin ja käyttöjärjestelmän tiedot. Emme linkitä IP-osoitteita tietoihin, joista käyttäjät voidaan tunnistaa.

Kuten monet muut kaupalliset kotisivut,www.askofinland.fi kerää evästeiden (tapahtuman kuittaaminen) avulla tietoja siitä, miten käytät kyseistä sivustoa. Evästeet kehitettiin alun perin avuksi määrittämään käyttäjän selaimen avulla, onko käyttäjä vieraillut sivustolla jo aikaisemmin, sekä tallentamaan ja muistamaan käyttäjän mahdolliset valinnat. Tämä voitiin tunnistaa käyttäjän selatessa kotisivua. Eväste on lyhyt teksti, jonka kotisivu voi lähettää selaimelle. Eväste ei voi hakea muita tietoja kovalevyltä, levittää tietokoneviruksia eikä selvittää sähköpostiosoitteita. Tällä hetkellä Asko käyttää evästeitä käyttäjien käyttökokemuksen parantamiseen, käyttäjätunnusten ja salasanojen tallentamiseen turvallisesti, kotisivujen yksilöllistämiseen, sen tunnistamiseen, missä sivuston osissa käyttäjät vierailevat ja mitä tuotteita ostoskoriin valitaan. Selaimen asetuksissa voi määrittää selaimen ilmoittamaan käyttäjälle, kun evästeitä käytetään (katso lisätietoja selaimesi ohjetoiminnoista). Tällä tavalla voit päättää, että hyväksyt evästeiden käytön.

Voimme ajoittain pyytää sinua antamaan meille henkilötietojasi, kuten sähköpostiosoitteen tai muita yhteystietoja, virallista yhteydenpitoa, tuotteiden rekisteröintiä, ostotapahtuman suorittamista, kilpailuihin osallistumista, uutiskirjeiden vastaanottamista tai verkkotutkimuksiin osallistumista varten. Tällaisessa tapauksessa sinua pyydetään aina hyväksymään se, että voimme ottaa sinuun yhteyttä, merkitsemällä valintaruudun rekisteröinnin yhteydessä.

Tietojen käyttö
Askolle antamiasi tietoja käytetään vain olennaisten tietojen lähettämiseen yrityksestämme, tuotteistamme ja palveluistamme. Tietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen poistaminen
Voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan yhteystietosi tietokannastamme. Kaikissa Askolta vastaanottamissasi sähköpostiviesteissä kerrotaan, miten voit lopettaa sähköpostien tilaamisen.

Lapset
Askon tietoja ja kampanjoita ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille. Alle 18-vuotiaat käyttäjät eivät saa lähettää Askolle mitään tietoja tai osallistua kampanjoihin ilman vanhempien tai holhoojan lupaa.

Rekisteröintikäytäntöjen tarkastuksen ehdot
Asko voi milloin tahansa tarkastaa näiden käytäntöjen ehtoja päivittämällä tätä tekstiä.