ASKO - Käyttöehdot

Käyttöehdot

Emme vastaa sivustolla www.askofinland.fi esiteltyjen tuotteiden teknisiä tietoja ja määrityksiä koskevista virheistä.

Käyttörajoitukset
Tekijänoikeuden kaikkeen tällä kotisivulla käytettävissä olevaan materiaaliin omistaa Asko (Gorenje D.D. sekä kaikki saman konsernin sisällä olevat yritykset) tai materiaalin alkuperäinen tekijä. Ellei toisin ole mainittu, mitään materiaalia ei saa kopioida, jäljentää, levittää, luovuttaa, ladata, esittää tai välittää missään muodossa tai millään tavalla. Tähän sisältyen muttei rajoittuen elektroninen, mekaaninen, kopioimalla, tallentamalla tai muulla tavalla tapahtuva käyttö ilman Askon tai tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tämän sivuston materiaalia saa näyttää, kopioida, jakaa ja ladata henkilökohtaiseen mutta ei kaupalliseen käyttöön sillä edellytyksellä, ettei materiaalia muuteta ja että kaikkia tekijänoikeuksia ja omistajuutta koskevia määräyksiä noudatetaan. Tämä lupa päättyy automaattisesti, jos jokin näistä ehdoista rikotaan. Päättymisen yhteydessä kaikki ladattu ja tulostettu materiaali on hävitettävä välittömästi. Ilman Askon lupaa ei ole myöskään sallittua kopioida mitään tämän kotisivun materiaalia toiselle palvelimelle. Kaikki tämän kotisivun materiaalin kielletty käyttö on tekijänoikeuslakien, yksityisyyden suojaa ja julkaisemista koskevien lakien ja muiden lakien vastaista.

Vastuunrajoitus
Missään olosuhteissa, kuten laiminlyöntitapauksissa, muttei niihin rajoittuen, Gorenje D.D. ei vastaa mistään suorista tai epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seurauksena olevista vahingoista, kuten muttei niihin rajoittuen tietojen tai tuottojen häviäminen, jotka aiheutuvat tämän sivuston materiaalien käytöstä tai puutteellisesta kyvystä käyttää niitä, myöskään silloin, kun Askolle tai Askon valtuuttamalle edustajalle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Jos tämän sivuston materiaalien käytön seurauksena laitteille tai tiedoille on tehtävä huolto- tai korjaustöitä, käyttäjä on itse vastuussa niistä aiheutuvista kustannuksista.

Luovuttaminen
Kaikki tälle sivustolle millä tahansa tavalla luovutettavat tai lähetettävät materiaalit tai tiedot käsitellään ei-salaisina ja ilman omistusoikeutta, ja Asko tai sen sisaryhtiöt voivat käyttää niitä mihin tahansa tarkoitukseen, niihin kuuluen muttei rajoittuen tuotekehitys, tuotanto ja markkinointi. Poikkeuksena ovat kuitenkin kaikki Askon käyttöön luovutettavat henkilötiedot. Niitä käsitellään luottamuksellisesti Askon verkkorekisteröintikäytäntöjen mukaisesti. Kaiken laittoman materiaalin lähettäminen ja luovuttaminen missä tahansa muodossa on kielletty, mukaan lukien muttei niihin rajoittuen mellakkamateriaali, propaganda kansallista tai etnistä ryhmää vastaan, lapsiporno, laiton kuvaus väkivallasta ja selkeä tekijänoikeuksien rikkominen tai jokin muun sivuston materiaalin loukkaaminen, josta voi joutua yksityis- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen voimassa olevien lakimääräysten mukaisesti.

Käyttöehtojen tarkastaminen
Asko voi milloin tahansa tarkastaa näitä käyttöehtoja päivittämällä tätä tekstiä.

Kaikkeen tämän sivuston ja sillä olevien materiaalien käyttöön sovelletaan Tanskan lakeja.